Văn phòng công cộng | Kampot Campuchia


Kampot có một số văn phòng công cộng cung cấp nhiều loại dịch vụ cho cả người dân địa phương và du khách. Quan trọng nhất trong số này là Tòa thị chính tỉnh Kampot chịu trách nhiệm quản lý các công việc hành chính của tỉnh. Tại đây, bạn có thể lấy các loại giấy tờ khác nhau như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận cư trú. Ngoài ra, có một đồn cảnh sát và bệnh viện trong thị trấn, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng. Văn phòng Du lịch cũng được đặt tại Kampot, cung cấp thông tin cho du khách về các điểm tham quan và hoạt động của thị trấn.
Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào trong thời gian ở Kampot, những văn phòng công cộng này luôn sẵn sàng trợ giúp.

Bưu điện Đồn cảnh sát Sở Du lịch Electricite du Campuchia cảng du lịch cảng quốc tế đập Kamchay Thu gom rác thải Sở thương mại Sở Văn hóa và Mỹ thuật Khoa môi trường Cục Mỏ và Năng lượng Cục Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt Cục quản lý đất đai Sở Công chính & Giao thông vận tải Sở Y tế chữ thập đỏ Ngân hàng Quốc gia Campuchia đô thị Kampot Huyện Angkor Chey Huyện Banteay Meas Huyện Chhouk Huyện Chum Kiri Huyện Dang Tong Huyện Kampong Trach Huyện Tuek Chhou