Xã Sdach Kong Khang Cheung, huyện Banteay Meas | Kampot Campuchia


Xã Sdach Kong Khang Cheung là một vùng nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có 15 ngôi làng và dân số khoảng 5.228 người tính đến năm 2019. Nó nằm cách thị trấn Kampot khoảng 35 km.