Xã Samraong Leu, huyện Banteay Meas | Kampot Campuchia


Xã Samraong Leu là một vùng nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có 15 ngôi làng và dân số khoảng 5.260 người tính đến năm 2019. Nó nằm cách thị trấn Kampot khoảng 40 km.