Sở Môi Trường | Kampot Campuchia


bản đồ

Sở Môi trường Kampot, Campuchia chịu trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn môi trường tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Điều này bao gồm giám sát việc quản lý các khu vực được bảo vệ như công viên quốc gia, khu bảo tồn động vật hoang dã và các địa điểm sinh thái quan trọng khác. Bộ hoạt động nhằm thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn môi trường thông qua giáo dục, các chương trình tiếp cận cộng đồng và thực thi luật pháp liên quan đến ô nhiễm, phá rừng và săn trộm. Ngoài ra, họ có thể cộng tác với các cộng đồng và tổ chức địa phương để phát triển các hoạt động bền vững nhằm hỗ trợ phúc lợi của cả người dân và môi trường ở tỉnh Kampot.

Sở Môi Trường