Ngân hàng Quốc gia - Kampot Campuchia


033 932 830 nbc.gov.kh [email protected] facebook bản đồ

Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) là ngân hàng trung ương của Campuchia. Nó được thành lập vào năm 1992 và có trụ sở chính đặt tại Phnom Penh, với các chi nhánh trên khắp cả nước, trong đó có một chi nhánh ở Kampot. Trách nhiệm chính của NBC bao gồm duy trì ổn định giá cả, thúc đẩy hệ thống tài chính ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua các biện pháp chính sách tiền tệ và quy định của ngành ngân hàng.

Ngân hàng Quốc gia