Xã Khmer Andoung | Kampot Campuchia


Andoung Khmer là một trong 5 khu đô thị của Kampot.