Xã Dan Koum, huyện Angkor Chey | Kampot Campuchia


Dan Koum là một xã nông thôn thuộc huyện Angkor Chey, tỉnh Kampot, Campuchia. Đây là một trong 11 xã của huyện Angkor Chey và có diện tích khoảng 20 km.