Xã Voat Angk Khang Tboung, huyện Banteay Meas | Kampot Campuchia


Voat Angk Khang Tboung là một xã nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có dân số 5.393 người (2019). Nó có 10 ngôi làng và 1.157 hộ gia đình. Nó có diện tích 22,3 km2.