Xã Kampong Kandal | Kampot Campuchia


Xã Kampong Kandal là một trong năm phần tư của đô thị Kampot. Xã Kampong Kandal không liên quan đến tỉnh Kandal, một tỉnh khác bao quanh hoàn toàn thủ đô Phnom Penh của Campuchia.