Xã Voat Angk Khang Cheung, huyện Banteay Meas | Kampot Campuchia


Voat Angk Khang Cheung là một xã nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có dân số 5.306 người (2019). Nó có 10 ngôi làng và 1.149 hộ gia đình. Nó có diện tích 21,9 km2.