Xã Sdach Kong Khang Tboung, huyện Banteay Meas | Kampot Campuchia


Xã Sdach Kong Khang Tboung là một vùng nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có 15 ngôi làng và dân số khoảng 2.925 người tính đến năm 2019. Nó nằm cách thị trấn Kampot khoảng 35 km.