Xã Vịnh Kampong | Kampot Campuchia


Xã Vịnh Kampong là một trong năm phần tư của đô thị Kampot.