Xã Tuk Meas Khang Lech, huyện Banteay Meas | Kampot Campuchia


Tuk Meas Khang Lech là một xã nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có dân số 10.056 người (2019). Nó có 14 làng và 1.917 hộ gia đình. Nó có diện tích 41,5 km2.