Xã Tnoat Chong Srang, huyện Banteay Meas | Kampot Campuchia


Xã Tnoat Chong Srang là một vùng nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có 15 ngôi làng và dân số khoảng 6.465 người tính đến năm 2019. Nó nằm cách thị trấn Kampot khoảng 40 km.