Xã Chhuk huyện Chhouk | Kampot Campuchia


Chhuk là một xã nông thôn thuộc huyện Chhouk, tỉnh Kampot. Nó có dân số 7.123 người (2019). Nó có 4 làng và 1.368 hộ gia đình. Nó có diện tích 20,6 km2.