Xã Ankor Chey | Kampot Campuchia


Ankor Chey là một xã nông thôn và là trung tâm hành chính của huyện Angkor Chey, tỉnh Kampot, Campuchia. Nó có mã bưu điện là 070102. Nó có dân số khoảng 4.286 người tính đến năm 2019. Đây là một trong 11 xã của huyện Angkor Chey và có diện tích khoảng 20 km.