Sở Công trình Công cộng & Giao thông | Kampot Campuchia


1275 mpwt.gov.kh [email protected] facebook bản đồ

Sở Công trình Công cộng và Giao thông vận tải Kampot, Campuchia chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông và không gian công cộng của thành phố. Điều này bao gồm giám sát việc xây dựng và bảo trì đường, cầu và các công trình khác; hoạch định và thực hiện các chính sách liên quan đến quản lý và an toàn giao thông; và đảm bảo rằng các công viên, vỉa hè và các khu vực công cộng khác được bảo trì tốt và mọi người dân đều có thể tiếp cận. Bộ cũng có thể tham gia phối hợp với các cơ quan chính phủ và tổ chức tư nhân khác để phát triển các dự án giao thông mới, chẳng hạn như cải thiện hệ thống giao thông công cộng hoặc mở rộng làn đường dành cho xe đạp.

Sở Công trình Công cộng & Giao thông