Xã Samraong Kraom ở huyện Banteay Meas | Kampot Campuchia


Xã Samraong Kraom là một vùng nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có 15 ngôi làng và dân số khoảng 5.716 người tính đến năm 2019. Nó nằm cách thị trấn Kampot khoảng 35 km.