Xã Trapeang Sala Khang Kaeut, huyện Banteay Meas | Kampot Campuchia


Xã Trapeang Sala Khang Kaeut là một vùng nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có 15 ngôi làng và dân số khoảng 4.087 người vào năm 2019. Nó nằm cách thị trấn Kampot khoảng 35 km.