Xã Tani ở huyện Angkor Chey | Kampot Campuchia


Tani là một xã nông thôn thuộc huyện Angkor Chey, tỉnh Kampot, Campuchia. Nó bao gồm bảy ngôi làng với một trung tâm lớn, nơi chợ diễn ra vào mỗi buổi sáng. Đây là một trong 11 xã của huyện Angkor Chey.