Xã Banteay Meas Khang Kaeut | Kampot Campuchia


Xã Banteay Meas Khang Kaeut là một vùng nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có 15 ngôi làng và dân số khoảng 6.792 người tính đến năm 2019. Nó nằm cách thị trấn Kampot khoảng 30 km.