Xã Traeuy Kaoh | Kampot Campuchia


Xã Traeuy Kaoh là một trong năm phần tư của đô thị Kampot.