Quản lý chất thải GAEA | Kampot Campuchia


1800 20 86 87 gaea.com.kh [email protected] facebook bản đồ

Dự án Quản lý chất thải GAEA ở Kampot, Campuchia nhằm mục đích giảm rác thải nhựa bằng cách thúc đẩy việc sử dụng gạch sinh thái làm từ vật liệu không thể tái chế như đất sét và cát. Những viên gạch sinh thái này có thể được sử dụng cho mục đích xây dựng hoặc thay thế cho gạch truyền thống. Dự án cũng liên quan đến việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giảm rác thải nhựa, tổ chức các hội thảo hướng dẫn mọi người cách làm gạch sinh thái và cung cấp tài nguyên giáo dục về thực hành sống bền vững.

Quản lý chất thải GAEA