Xã Boeng Nimol ở huyện Chhouk | Kampot Campuchia


Boeng Nimol là một xã nông thôn thuộc huyện Chhouk, tỉnh Kampot. Nó có dân số 5.984 người (2019). Nó có 4 làng và 1.219 hộ gia đình. Nó có diện tích 20,9 km2.