Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt | Kampot Campuchia


bản đồ

Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt ở Kampot, Campuchia chịu trách nhiệm thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa vào nước này. Họ cũng quản lý việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới để đảm bảo hàng hóa được khai báo và đánh thuế đúng theo luật pháp Campuchia. Ngoài ra, họ còn làm việc với các cơ quan chính phủ khác để thực thi luật liên quan đến buôn lậu và các mặt hàng lậu.