Sở Văn hóa Mỹ thuật - Kampot Campuchia


facebook bản đồ

Sở Văn hóa và Mỹ thuật Kampot, Campuchia chịu trách nhiệm quảng bá di sản văn hóa phong phú của đất nước. Bộ này hoạt động để bảo tồn các nghệ thuật truyền thống như âm nhạc, khiêu vũ, kịch và mỹ thuật như hội họa và điêu khắc. Nó cũng tổ chức nhiều sự kiện khác nhau trong suốt cả năm để giới thiệu tài năng địa phương và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa của Campuchia. Ngoài ra, Bộ còn hợp tác với các tổ chức khác để thúc đẩy các chương trình trao đổi văn hóa, hội thảo và các buổi đào tạo cho các nghệ sĩ và nghệ nhân ở Kampot và các khu vực lân cận.

Sở Văn hóa Mỹ thuật