Xã Tuk Meas Khang Kaeut, huyện Banteay Meas | Kampot Campuchia


Tuk Meas Khang Kaeut là một xã nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có 11 làng và 1.028 hộ gia đình. Nó có dân số 4.285 người theo năm 2019. Nó có diện tích 27,8 km2.