Bưu điện | Kampot Campuchia


033 210 500 096 611 89 44 cambodiapost.com.kh bản đồ

Bưu điện nằm ở đường ven sông.

Bưu điện

Bạn sẽ được thông báo qua điện thoại khi đến nơi nếu số của bạn được cung cấp cùng với địa chỉ.

07:30 sáng - 12:00 trưa

02:30 chiều - 05:30 chiều

Đóng cửa vào cuối tuần

Dịch vụ bưu chính ở Campuchia được cung cấp bởi Bưu chính Campuchia, một doanh nghiệp nhà nước cung cấp nhiều loại dịch vụ như thu gom, vận chuyển, xử lý và chuyển phát bất kỳ loại thư và bưu kiện nào. Họ cũng bán tem bưu chính và phụ kiện cho công nghệ viễn thông tại văn phòng của họ.

Ngoài ra còn có một số chuyển phát nhanh quốc tế hoạt động tại Campuchia, chẳng hạn như TNT và DHL. Họ có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, nhưng chúng cũng đắt hơn và có thể yêu cầu bạn trả thuế hải quan cho thư đến. Bạn có thể tìm thấy văn phòng của TNT tại 28 Đại lộ Monivong ở Phnom Penh hoặc truy cập trang web của họ tại tnt.com. Bạn có thể tìm thấy văn phòng của DHL tại 10A Street 592 ở Phnom Penh, hoặc truy cập trang web của họ tại dhl.com.kh.