Xã Banteay Meas Khang Lech | Kampot Campuchia


Xã Banteay Meas Khang Lech là một vùng nông thôn thuộc huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot. Nó có 15 ngôi làng và dân số khoảng 5.841 người tính đến năm 2019. Nó nằm cách thị trấn Kampot khoảng 30 km.