Xã Daeum Doung, huyện Angkor Chey | Kampot Campuchia


Daeum Doung là một xã nông thôn thuộc huyện Angkor Chey, tỉnh Kampot, Campuchia. Nó có mã bưu điện là 070406. Đây là một trong 11 xã của huyện Angkor Chey và có diện tích khoảng 20 km.