Xã Lbaeuk ở huyện Chhouk | Kampot Campuchia


Lbaeuk là một xã nông thôn thuộc huyện Chhouk, tỉnh Kampot. Nó có dân số 7.218 người (2019). Nó có 4 làng và 1.147 hộ gia đình. Nó có diện tích 20,6 km2.