Sở Y Tế | Kampot Campuchia


bản đồ

Sở Y tế Kampot, Campuchia chịu trách nhiệm thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe của người dân. Nó hoạt động để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, theo dõi và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, cung cấp dịch vụ chủng ngừa, thúc đẩy các hành vi lành mạnh và giáo dục mọi người về nhu cầu sức khỏe của họ. Bộ cũng giám sát việc cung cấp các dịch vụ y tế ở tỉnh Kampot thông qua mạng lưới phòng khám và bệnh viện.

Sở Y Tế