Xã Champei ở huyện Angkor Chey | Kampot Campuchia


Champei là một xã nông thôn thuộc huyện Angkor Chey, tỉnh Kampot, Campuchia. Nó có mã bưu điện là 070403. Nó có dân số khoảng 4.286 người tính đến năm 2019. Đây là một trong 11 xã của huyện Angkor Chey và có diện tích khoảng 20 km.