Đồn cảnh sát | Kampot Campuchia


Số khẩn cấp: 117 thắc mắc chung: +855 33 933 333 map

Đồn cảnh sát ở Kampot là một cơ quan thiết yếu trong thị trấn đảm bảo luật pháp và trật tự được duy trì. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về Đồn cảnh sát ở Kampot, bao gồm vị trí, các dịch vụ được cung cấp và thông tin liên lạc.

Vị trí

Đồn cảnh sát nằm ở trung tâm thị trấn Kampot trên đường 701 (đường Ekareach), đối diện với Tòa thị chính tỉnh Kampot.

Dịch vụ được cung cấp

Đồn cảnh sát ở Kampot cung cấp nhiều dịch vụ cho cộng đồng địa phương, bao gồm:

  • Báo cáo tội phạm - Đồn cảnh sát ở Kampot chịu trách nhiệm tiếp nhận và điều tra các báo cáo về hoạt động tội phạm trong thị trấn. Nếu bạn chứng kiến hoặc là nạn nhân của tội ác, bạn có thể trình báo với đồn, và cảnh sát sẽ điều tra.
  • Điều khiển giao thông - Đồn cảnh sát ở Kampot chịu trách nhiệm điều tiết luồng giao thông và đảm bảo rằng người lái xe tuân thủ luật lệ giao thông. Cảnh sát cũng cấp giấy phép lái xe và đăng ký xe.
  • An toàn cộng đồng - Cảnh sát làm việc để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương bằng cách tuần tra trên đường phố và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
  • Điều tra tội phạm - Đồn cảnh sát ở Kampot có một đội thám tử chuyên điều tra các vụ án hình sự và làm việc để đưa thủ phạm ra trước công lý.
  • Hỗ trợ nạn nhân - Cảnh sát cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân của tội phạm, bao gồm tư vấn và tư vấn pháp lý.

Thông tin liên lạc

Có thể liên lạc với Sở Cảnh sát ở Kampot qua các số điện thoại sau:

Danh sách đồn cảnh sát ở Kampot

Ngoài đồn cảnh sát chính ở thị trấn Kampot, còn có một số đồn cảnh sát khác trong huyện. Các trạm này chịu trách nhiệm duy trì luật pháp và trật tự trong khu vực tương ứng của họ. Đây là danh sách các đồn cảnh sát ở Kampot:

Đồn cảnh sát tại Kampong Kandal
Vị trí: Xã Kampong Kandal, huyện Teuk Chhou, tỉnh Kampot

Đồn công an xã Boeng Tuk
Vị trí: Xã Boeung Touk, huyện Teuk Chhou, tỉnh Kampot

Đồn công an xã Boeung Trabek
Vị trí: Xã Boeung Trabek, Huyện Tuek Chhou, Tỉnh Kampot

Đồn công an xã Chum Kriel
Vị trí: Xã Chum Kriel, huyện Teuk Chhou, tỉnh Kampot

Đồn công an xã Chbar Ampov
Vị trí: Xã Chbar Ampov, huyện Teuk Chhou, tỉnh Kampot

Đồn công an xã Srae Ambel
Vị trí: Xã Srae Ambel, huyện Srae Ambel, tỉnh Kampot

Đồn cảnh sát ở huyện Angkor Chey
Vị trí: Huyện Angkor Chey, tỉnh Kampot