Hội Chữ Thập Đỏ - Kampot Campuchia


092 881 511 redcross.org.kh [email protected] facebook bản đồ

Hội Chữ Thập Đỏ ở Kampot, Campuchia là một tổ chức cung cấp dịch vụ nhân đạo cho những người gặp khó khăn. Họ cung cấp một loạt các chương trình và dịch vụ bao gồm ứng phó thảm họa, dịch vụ y tế và xã hội cũng như hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Hội Chữ Thập Đỏ hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức khác để cung cấp viện trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ lụt hoặc lở đất, cũng như những người phải di dời do xung đột hoặc đàn áp. Họ cũng cung cấp các dịch vụ y tế, bao gồm tiêm chủng và giáo dục sức khỏe, để cải thiện sức khỏe tổng thể của cộng đồng. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ còn hỗ trợ những nhóm dân cư dễ bị tổn thương ở Kampot thông qua các chương trình cung cấp thực phẩm, nơi ở và các nhu cầu thiết yếu khác. Nhìn chung, Hội chữ thập đỏ ở Kampot tận tâm cải thiện cuộc sống của những người gặp khó khăn bằng cách cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ quan trọng trong thời kỳ khủng hoảng hoặc khó khăn.

Hội Chữ Thập Đỏ