បញ្ជីឈ្មោះអាជីវកម្ម - ខេត្តកំពត


កំពត​ជា​ទីក្រុង​ដ៏​អ៊ូអរ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​មាន​សហគមន៍​អាជីវកម្ម​រីក​ចម្រើន។ នេះ​ជា​ប្រភេទ​អាជីវកម្ម​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​នឹង​រក​ឃើញ​នៅ​កំពត៖

ទេសចរណ៍៖ ខេត្តកំពតជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ពេញនិយមមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយមានអាជីវកម្មជាច្រើនដែលបម្រើភ្ញៀវទេសចរណ៍ រួមមាន សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ភោជនីយដ្ឋាន បារ និងប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍។

សណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ ជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ពេញនិយម មានសណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកំពត រាប់ចាប់ពីថវិការហូតដល់ប្រណីត។

ភោជនីយដ្ឋាន និងហាងកាហ្វេ មានភោជនីយដ្ឋាន និងហាងកាហ្វេជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកំពត រាប់ចាប់ពីម្ហូបប្រពៃណីខ្មែរ រហូតដល់ជម្រើសអន្តរជាតិ។

ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍៖ មានប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកំពតដែលផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា ការជិះទូកកម្សាន្តតាមដងទន្លេ ការដើរលេងកម្សាន្ត និងការជិះកង់ជាដើម។

ភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យ មានភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកំពត ដែលផ្តល់ជូននូវអចលនទ្រព្យជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់លក់ ឬជួល។