គីម សេង អ៊ិចប្រេស - ខេត្តកំពត


016 786 000 BookMeBus ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

គីម សេង អ៊ិចប្រេស គឺជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងដែលផ្តល់សេវារថយន្តវីអាយភីប្រចាំថ្ងៃពី និងទៅភ្នំពេញ សៀមរាប មណ្ឌលគិរី កំពត និងកែប។ អ្នកអាចកក់សំបុត្រតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈទំព័រ ហ្វេសប៊ុក ឬគេហទំព័រ BookMeBus ។ ពួកគេក៏ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័សសម្រាប់កញ្ចប់ និងទំនិញផងដែរ។

គីម សេង អ៊ិចប្រេស