សម្បទាដែក - ខេត្តកំពត


[email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

3,000 រៀល/វគ្គ
សម្បទាដែក ជាកន្លែងហាត់ប្រាណដែលមានទីតាំងនៅខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា។ វាផ្តល់ជូននូវកន្លែងហាត់ប្រាណ និងសេវាកម្មជាច្រើនដើម្បីជួយបុគ្គលម្នាក់ៗសម្រេចបាននូវគោលដៅសម្បទារបស់ពួកគេ។ កន្លែងហាត់ប្រាណត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ហាត់ប្រាណផ្សេងៗ រួមទាំងម៉ាស៊ីន cardio ឧបករណ៍លើកទម្ងន់ និងឧបករណ៍ហ្វឹកហាត់មុខងារ។
នៅ សម្បទាដែក អ្នកអាចស្វែងរកគ្រូបណ្តុះបណ្តាលដែលមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង ដែលអាចផ្តល់ផែនការ និងការណែនាំលំហាត់ផ្ទាល់ខ្លួន។ ពួកគេអាចជួយអ្នកក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ហាត់ប្រាណដែលសាកសមនឹងតម្រូវការ និងគោលដៅជាក់លាក់របស់អ្នក។
ក្រៅ​ពី​កន្លែង​ហាត់​ប្រាណ សម្បទា​ដែក​ក៏​ផ្តល់​នូវ​ថ្នាក់​ហាត់​ប្រាណ​ជា​ក្រុម​ផង​ដែរ​ដូច​ជា យូហ្គា Zumba និង HIIT (High-Intensity Interval Training)។ ថ្នាក់ទាំងនេះផ្តល់នូវបរិយាកាសរីករាយ និងលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ និងជួបមនុស្សដែលមានគំនិតដូចគ្នា។
មិនថាអ្នកជាអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងដែលចង់ចាប់ផ្តើមដំណើរហាត់ប្រាណរបស់អ្នក ឬអត្តពលិកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកនោះទេ Iron Fitness អាចបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក។ កន្លែងហាត់ប្រាណត្រូវបានបើកសម្រាប់ទាំងអ្នកស្រុក និងអ្នកទេសចរ ហើយវាផ្តល់ជូននូវជម្រើសសមាជិកភាពផ្សេងៗដើម្បីបំពេញតាមថវិកា និងរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅផ្សេងៗគ្នា។
ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា ហើយកំពុងស្វែងរកកន្លែងហាត់ប្រាណ និងបង្កើនសម្បទារបស់អ្នក សម្បទាដែក គឺជាជម្រើសដ៏ល្អ។

សម្បទាដែក