គ្លីនិកធ្មេញ គ្រី លាភ | ខេត្តកំពត


012 66 16 91 ផែនទី

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គ្លីនិកធ្មេញ គ្រី លាភ ខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា! គ្លីនិកយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មទន្តសាស្ត្រយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់អ្នកជំងឺគ្រប់វ័យ។ មិនថាអ្នកត្រូវការការសម្អាតជាប្រចាំ និងការពិនិត្យសុខភាព ឬនីតិវិធីស្មុគ្រស្មាញដូចជាការផ្សាំ ឬប្រឡាយឫសទេ ក្រុមទន្តបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។
នៅគ្លីនិកធ្មេញ គ្រី លាភ យើងខ្ញុំផ្តល់អាទិភាពលើការលួងលោម និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជំងឺ លើសអ្វីៗទាំងអស់។ គ្លីនិករបស់យើងត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុត ដែលធានាថាការព្យាបាលរបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ យើង​ក៏​អាច​និយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស និង​អាច​ផ្តល់​សេវា​បកប្រែ​សម្រាប់​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​មិន​និយាយ​ភាសា​ខ្មែរ។
ក្រុមទន្តបណ្ឌិតរបស់យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ការថែទាំពិសេស និងការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដល់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗ។ មិនថាអ្នកត្រូវការការបំពេញធម្មតា ឬការងារស្មុគ្រស្មាញជាងនេះទេ យើងនឹងចំណាយពេលដើម្បីពន្យល់ពីជម្រើសនៃការព្យាបាលរបស់អ្នក និងឆ្លើយសំណួរណាមួយដែលអ្នកអាចមាន។ គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវសុខភាពមាត់ល្អបំផុត និងរក្សាស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខ។
យើងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបអ្នកឆាប់ៗនេះនៅគ្លីនិកធ្មេញគ្រី លាភ ខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា!

គ្លីនិកធ្មេញ គ្រី លាភ