ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិច | ខេត្តកំពត


023 238 686 caltex.com/kh ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក្នុងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា មានទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ៣ ជិតផ្លូវបំបែកជាមួយផ្លូវលេខ ៤២។ វាផ្តល់ជូននូវប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិលជាច្រើនសម្រាប់យានជំនិះ ក៏ដូចជាហាងលក់ទំនិញ និងអាហារសម្រន់ផងដែរ។ ស្ថានីយ៍ក៏ផ្តល់សេវាកម្មដូចជាការផ្លាស់ប្តូរប្រេង និងអតិផរណាសំបកកង់ ដើម្បីរក្សារថយន្តរបស់អ្នកឱ្យដំណើរការបានរលូន។

ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិច