ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata | ខេត្តកំពត


010 200 888 smart.com.kh [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata គឺជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចល័តឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម និងផលិតផលជាច្រើនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ការហៅជាសំឡេង សេវាទិន្នន័យ សេវារ៉ូមីងអន្តរជាតិ សេវាផ្ញើសារខ្លី (SMS) សេវាសារពហុព័ត៌មាន (MMS) និងសេវាកម្មបន្ថែមតម្លៃផ្សេងទៀត ដូចជាការផ្ទេរប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ ពាណិជ្ជកម្មតាមទូរស័ព្ទ និងមាតិកាឌីជីថល។
ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata ត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងបទពិសោធន៍អតិថិជនដ៏ល្អ។ ក្រុមហ៊ុនបន្តវិនិយោគលើការពង្រីក និងធ្វើទំនើបកម្មបណ្តាញរបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់នូវការគ្របដណ្តប់កាន់តែប្រសើរ និងល្បឿនអ៊ីនធឺណិតកាន់តែលឿននៅទូទាំងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការរួមចំណែកឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានសេវាព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង និងបច្ចេកវិទ្យា (ICT) សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata