អចលនទ្រព្យ Projexel | ខេត្តកំពត


015 51 11 36 [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

អចលនទ្រព្យ Projexel គឺជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា។ ពួកគេមានជំនាញក្នុងការទិញ លក់ និងជួលអចលនទ្រព្យក្នុងតំបន់ ផ្តល់ជូនអតិថិជនទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក។ ជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូលំទូលាយរបស់ពួកគេអំពីទីផ្សារក្នុងស្រុក និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ Projexel Real Estate ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការចម្រុះរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។
មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកអចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋាន កន្លែងពាណិជ្ជកម្ម ឬដីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ អចលនទ្រព្យ Projexel អាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យត្រឹមត្រូវដែលបំពេញតម្រូវការ និងថវិការបស់អ្នក។ ពួកគេមានមូលដ្ឋានទិន្នន័យដ៏ទូលំទូលាយនៃអចលនទ្រព្យដែលមាននៅក្នុងខេត្តកំពត ហើយអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានលម្អិត រួមទាំងលក្ខណៈពិសេស ទីតាំង និងតម្លៃ។
ក្រៅពីប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យ អចលនទ្រព្យ Projexel ក៏ផ្តល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យសម្រាប់អ្នកដែលជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យនៅក្នុងខេត្តកំពត ប៉ុន្តែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដោយខ្លួនឯងនោះទេ។ ពួកគេអាចថែរក្សាការថែទាំអចលនទ្រព្យ ការត្រួតពិនិត្យអ្នកជួល ការប្រមូលជួល និងការងារគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀត ដោយធានានូវបទពិសោធន៍ដែលមិនមានការរំខានសម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ។
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញ លក់ ឬជួលអចលនទ្រព្យនៅក្នុងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា អចលនទ្រព្យ Projexel គឺជាភ្នាក់ងារដែលអាចទុកចិត្តបាន និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលអាចជួយអ្នកពេញមួយដំណើរការ។ ក្រុមភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យដែលមានបទពិសោធន៍របស់ពួកគេនឹងណែនាំអ្នកគ្រប់ជំហាននៃមធ្យោបាយ ដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន និងដំបូន្មានអ្នកជំនាញ។

អចលនទ្រព្យ Projexel