ការដឹកជញ្ជូនសត្វត្រយ៉ងយក្ស | ខេត្តកំពត


096 999 3333 giantibis.com [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

ឃ្លាំងសត្វត្រយងយក្ស គឺជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងដែលផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ថៃ និងវៀតណាម ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប បាងកក ហូជីមិញ កំពត ព្រះសីហនុ និងជាច្រើនទៀត។ អ្នកអាចកក់សំបុត្ររបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។

ការដឹកជញ្ជូនសត្វត្រយ៉ងយក្ស