សាលាម្ទេស - ខេត្តកំពត


017 769 906 ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

សាលាបង្រៀនផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាតាមផ្ទះសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី 6 ទៅ 18 ឆ្នាំ។ កម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាអនុវត្តតាមកម្មវិធី Cambridge International Examinations (CIE) ដែលផ្តល់នូវការអប់រំដ៏ទូលំទូលាយ និងម៉ត់ចត់ ដែលរៀបចំសិស្សឱ្យទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ និងជោគជ័យក្នុងអាជីព។
នៅសាលា យើងខ្ញុំជឿជាក់លើការផ្តល់នូវបទពិសោធន៍សិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនដល់សិស្សរបស់យើង។ គ្រូបង្រៀនរបស់យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសិស្សម្នាក់ៗដើម្បីបង្កើតផែនការសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនដែលបំពេញតម្រូវការ និងសមត្ថភាពពិសេសរបស់ពួកគេ។ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សាជាច្រើនដូចជា កីឡា តន្ត្រី សិល្បៈ និងគម្រោងសេវាកម្មសហគមន៍ ដើម្បីជួយសិស្សអភិវឌ្ឍចំណាប់អារម្មណ៍ និងទេពកោសល្យរបស់ពួកគេនៅខាងក្រៅថ្នាក់រៀន។
សាលារបស់យើងមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុងកំពត ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីសាធារណៈ និងបរិក្ខារផ្សេងៗ។ គ្រឿងបរិក្ខាររបស់យើងរួមមានបន្ទប់រៀនធំទូលាយ តំបន់សិក្សាក្រៅផ្ទះ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុត ដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សរបស់យើង។ នៅសាលា Peppercorns Home School យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព ដែលរៀបចំសិស្សរបស់យើងឱ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិត។

សាលាម្ទេស