ផ្លូវកំពត អចលនទ្រព្យ | កម្ពុជា។


010 386 519 kampotstreet.com [email protected] ផែនទី

ផ្លូវលំ អចលនទ្រព្យ ជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលមានទីតាំងនៅ កំពត ប្រទេសកម្ពុជា។ ពួកគេមានជំនាញក្នុងការទិញ លក់ និងជួលអចលនទ្រព្យនៅតំបន់កំពត។ មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកអចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋាន កន្លែងពាណិជ្ជកម្ម ឬដីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍នោះទេ អចលនទ្រព្យកំពតស្ទ្រីត អាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
ក្រុមភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលមានបទពិសោធន៍របស់ពួកគេមានចំណេះដឹងអំពីទីផ្សារក្នុងស្រុក ហើយអាចផ្តល់នូវការយល់ដឹង និងជំនួយដ៏មានតម្លៃពេញមួយដំណើរការទិញ ឬលក់។ ពួកគេអាចជួយអ្នកក្នុងការរុករកនីតិវិធីច្បាប់ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ផ្លូវលំ អចលនៈទ្រព្យ ផ្តល់ជូនអចលនទ្រព្យជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ជ្រើសរើស រួមមានផ្ទះ វីឡា អាផាតមិន និងដី។ ពួកគេក៏មានអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្តើម ឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងខេត្តកំពត។
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើការទិញ លក់ ឬជួលអចលនទ្រព្យនៅក្នុងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា កំពតស្ទ្រីត រៀលអ៊ីស្ទេត គឺជាភ្នាក់ងារដែលអាចទុកចិត្តបាន និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលអាចជួយអ្នកស្វែងរកអចលនទ្រព្យដែលត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

ផ្លូវកំពត អចលនទ្រព្យ