ការ​ជិះសេះ | ខេត្តកំពត


069 284 667 071 824 0100 horseridingcambodia.com [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

ការជិះសេះនៅខេត្តកំពតគឺជាសកម្មភាពផ្សងព្រេងដ៏ពេញនិយមដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទស្សនាបានទស្សនាទេសភាពជនបទ និងភូមិជនបទ។ ពួកគេផ្តល់ជូននូវដំណើរទេសចរណ៍ដែលណែនាំតាមរយៈតំបន់ក្នុងតំបន់។ ដំណើរកម្សាន្តទាំងនេះជាធម្មតាមានរយៈពេលជាច្រើនម៉ោង ហើយរួមបញ្ចូលការឈប់សម្រាកនៅកន្លែងទាក់ទាញក្នុងតំបន់ដូចជាទឹកធ្លាក់ ប្រាសាទ និងវាលស្រែជាដើម។ ដំណើរកម្សាន្តទាំងនេះជាច្រើនរួមបញ្ចូលផងដែរនូវឱកាសក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកស្រុក និងស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរ។

ការ​ជិះសេះ