វិទ្យាល័យមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន | ខេត្តកំពត


ផែនទី

វិទ្យាល័យមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន មានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពត ដែលជាទីក្រុងមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជា។ សាលានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2014 ដែលជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសជប៉ុន។ វាផ្តល់ជូនការអប់រំចាប់ពីថ្នាក់ទី 7 ដល់ទី 12 តាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ប្រទេសជប៉ុន ជាមួយនឹងធាតុផ្សំមួយចំនួននៃវប្បធម៌ខ្មែរដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងការបង្រៀន។
បរិវេណសាលាស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ៣ ក្នុងក្រុងកំពត ចម្ងាយប្រហែល ៥គីឡូម៉ែត្រ ខាងជើងកណ្តាលក្រុង។ សាលាមានបរិក្ខារទំនើបៗ និងទីធ្លាធំទូលាយ ដែលរួមមាន ទីលានកីឡា សួនកុមារ និងសួនច្បារ។ វាក៏ផ្តល់ជម្រើសឡើងជិះសម្រាប់សិស្សដែលមកពីក្រៅប្រទេសខេត្តកំពតផងដែរ។
វិទ្យាល័យមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន ប្តេជ្ញាផ្តល់ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរ។ និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនបន្តទៅសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន ឬសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោក ដោយរួមចំណែកដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងមិត្តភាព។

វិទ្យាល័យមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន