គ្លីនិកធ្មេញដាវីន | ខេត្តកំពត


096 24 95 354 ផែនទី

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គ្លីនិកធ្មេញដាវីន ខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា! គ្លីនិកយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មទន្តសាស្ត្រយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់អ្នកជំងឺគ្រប់វ័យ។ មិនថាអ្នកត្រូវការការសម្អាតជាប្រចាំ និងការពិនិត្យសុខភាព ឬនីតិវិធីស្មុគ្រស្មាញដូចជាការផ្សាំ ឬប្រឡាយឫសទេ ក្រុមទន្តបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។
នៅគ្លីនិកធ្មេញដាវីន យើងជឿជាក់លើការផ្តល់នូវការថែទាំប្រកបដោយមេត្តា ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជំងឺរបស់យើង។ គ្រឿងបរិក្ខារទំនើបបំផុតរបស់យើងមានឧបករណ៍ និងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ ដែលធានាបាននូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ និងការព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវជម្រើសតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រងធ្មេញ ឬជាមួយនឹងការចំណាយក្រៅហោប៉ៅខ្ពស់។
ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើង ឬកំណត់ពេលណាត់ជួប សូមទូរស័ព្ទមកយើងថ្ងៃនេះ!

គ្លីនិកធ្មេញដាវីន