សាលាសុវណ្ណភូមិ | ខេត្តកំពត


015 838 112 sovannaphumi.edu.kh [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

សាលាសុវណ្ណភូមិ គឺជាគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជនមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2013 សាលាផ្តល់ការអប់រំបឋមដល់សិស្សចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទីប្រាំមួយ។ កម្មវិធីសិក្សាអនុវត្តតាមស្តង់ដារជាតិដែលកំណត់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដោយផ្តោតលើការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រ។
សាលាមានបរិវេណទំនើបដែលរួមមានថ្នាក់រៀនដែលមានបំពាក់យ៉ាងល្អ បណ្ណាល័យ បន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រ បន្ទប់សិល្បៈ និងកន្លែងលេងកីឡា។ គ្រូបង្រៀនមានបទពិសោធន៍ និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងបរិយាកាសចិញ្ចឹមបីបាច់។ សាលាក៏ផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សា ដូចជាកីឡា តន្ត្រី ល្ខោន និងគម្រោងសេវាសហគមន៍។
សាលាសុវណ្ណភូមិប្ដេជ្ញាក្នុងការរៀបចំសិស្សឱ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងអាជីពនាពេលអនាគត ទន្ទឹមនឹងនោះជំរុញឱ្យមានការស្រឡាញ់ការសិក្សា និងការដឹងគុណចំពោះបេតិកភណ្ឌកម្ពុជា។

សាលាសុវណ្ណភូមិ