ម្លប់ស្វាយ | ខេត្តកំពត


017 61 55 47 092 43 0202 088 77 99 845 facebook ផែនទី

ឆ្ងាញ់ ឈាវ បាង កន្លែងមានផាសុខភាព ទីធ្លាធំទូលាយ តម្លៃសមរម្យ
ឈាវ បាញ 1បន្ទះ = 5000៛ / ស្លាបមាន់អាំង សាច់គោអាំង 1 = 1000៛ / នំបុ័ងអាំង 1ដុំ = 1500៛ / ភេសជ្ជៈក៏មានតម្លៃសមរម្យ

ម្លប់ស្វាយ